Les Meilleures Universités et Écoles aux Veliko Tarnovo, Bulgarie 2021

Les universités et les écoles de commerce à Veliko Tarnovo. Trouvez toutes les informations sur les universités les mieux classées à Veliko Tarnovo ici, et contactez-les directement!...

Les universités et les écoles de commerce à Veliko Tarnovo. Trouvez toutes les informations sur les universités les mieux classées à Veliko Tarnovo ici, et contactez-les directement!

En savoir plus sur les études en Bulgarie

Écoles

През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наслед ... Continuer

През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Réduire
Veliko Tarnovo
Afficher le profil de l'école